SILIBOX JEDZENIOTRANSPORTER 3w1

35.11 

SKU: DA25012 Kategoria:

Opis

DOSKONAŁY JEDZENIOTRANSPORTER SILIBOX 3w1 (400 ml + 400 ml + 1200 ml) ze spe­cjal­nym wie­kiem z sili­ko­no­wą uszczel­ką i miej­scem na sztuć­ce (wewnątrz znaj­du­je się skła­da­ny wide­lec i łyżecz­ka), z czte­re­ma zamy­ka­ny­mi klip­sa­mi, wewnątrz pojem­nik prze­dzie­lo­ny na czę­ści (każ­da część ma swo­ją uszczelkę).Wykonano z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Nada­ją się do zmywarki,mikrofalówki (bez wie­ka) oraz do lodów­ki i zamra­żar­ki. Wymia­ry: 25 x 18 x 8 cm. Dłu­gość roz­ło­żo­nych sztuć­ców 13,5 cm.

 

Zamy­ka­ne miej­sce na sztu­ś­ce (w zesta­wie skła­da­ny wide­lec i łyżeczka).
Prze­strzeń wyko­rzy­stasz tak­że na: sos/majonez/dip w worecz­ku, posyp­ki (kakao, cukier, cyna­mon), grzan­ki, przy­pra­wy, sól, pieprz, ser­wet­kę, wykałaczkę…