SILIBOX JEDZENIOTRANSPORTER, z wewnętrzną miską

27.90 

SKU: DA19851 Kategoria:

Opis

SILIBOX JEDZENIOTRANSPORTER 950 ml Z prak­tycz­ną miską wewnętrz­ną (330 ml) z prze­gród­ką i kubecz­kiem z pokry­wą (40 ml) np. na sos. Prze­zro­czy­sta pokry­wa z sili­ko­no­wą uszczel­ką i czte­re­ma zamy­ka­ny­mi klip­sa­mi do mocowania.
Wyko­na­ny z moc­ne­go two­rzy­wa sztucznego.
Nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki (bez pokryw­ki) oraz lodów­ki i zamrażarki.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 15,5 x 15,5 x 8,5 cm, dłu­gość roz­ło­żo­ne­go widel­ca 13,5 cm.