Pianowy środek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych ECO MICRO

24.38 

SKU: GF0938 Kategoria:

Opis

Śro­dek czysz­czą­cy do kuche­nek mikro­fa­lo­wych, moż­na sto­so­wać też do pie­kar­ni­ków paro­wych. Z wyso­ką zdol­no­ścią odtłusz­cza­nia, dla dosko­na­łej czystości.