EKO zapach do zmywarki AQUATIX®

18.90 

SKU: GC0080 Kategoria:

Opis

EKO zapach do zmy­war­ki PARFUM AQUATIX® ECOLOGIX, zawie­sza­ny zapach do zmy­wa­rek o cytru­so­wym aro­ma­cie do neu­tra­li­za­cji nie­przy­jem­nych zapachów.

LUKSUSOWY ZAPACH CYTRUSOWY = PACHNĄCA ZMYWARKA

 

Jeśli nie uży­wasz zmy­war­ki przez dłuż­szy czas, z Two­jej zmy­war­ki może wydo­by­wać się odór i możesz odczu­wać nie­przy­jem­ne zapa­chy lub „smród” z poży­wie­nia oraz pozo­sta­ło­ści jedzenia.
Zapach zapew­ni Two­jej zmy­war­ce świe­żą i pięk­ną woń.
Zmy­war­ka ślicz­nie pach­nie, jest świe­ża oraz nie śmierdzi!

 NA 50 CYKLÓW MYCIA!