ZESTAW 1+1 EKO wielofunkcyjne tabletki do zmywarki AQUATIX®

91.70 

SKU: EX0700X Kategoria:

Opis

NOWOŚĆ PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – zawie­ra­ją NOWE NATURALNEBIODEGRADOWALNE SURFAKTANTY.Są sku­tecz­ne prze­ciw naj­od­por­niej­szym zanieczyszczeniom.Jako pierw­szy pro­du­cent w Cze­chach sto­su­je­my naj­now­sze typy enzy­mów, któ­re zwięk­sza­ją efekt myją­cy, o 100% lepiej usu­wa­ją pla­my z kawy i herbaty!