Walizka średnia TSA FC TRAVELLER, 44 x 24 x 66 cm

320.56 

SKU: FC38852 Kategoria:

Opis

Lubisz latać na waka­cje, jeź­dzić w week­en­dy i wyciecz­ki… albo gdzie­kol­wiek indziej i potrze­bu­jesz porząd­nej waliz­ki? Z naszej ofer­ty na pew­no wybie­rzesz odpo­wied­nią, któ­ra dopeł­ni Twój wize­ru­nek i spra­wi, że nie pozo­sta­niesz niezauważona/y! Nie ma to jak nie­za­wod­ny towa­rzysz podróży.