Walizka duża TSA FC TRAVELLER, 50 x 27 x 75 cm

397.31 

SKU: FC38843 Kategoria:

Opis

Lubisz latać na waka­cje, jeź­dzić w week­en­dy i wyciecz­ki… albo gdzie­kol­wiek indziej i potrze­bu­jesz porząd­nej waliz­ki? Z naszej ofer­ty na pew­no wybie­rzesz odpo­wied­nią, któ­ra dopeł­ni Twój wize­ru­nek i spra­wi, że nie pozo­sta­niesz niezauważona/y! Nie ma to jak nie­za­wod­ny towa­rzysz podróży.