1,7 L szklana karafka ze szkła borokrzemowego z nierdzewnym korkiem do nalewania

112.99 

SKU: FC30891 Kategoria:

Opis

1,7 L szkla­na karaf­ka ze szkła boro­krze­mo­we­go z nie­rdzew­nym kor­kiem do nale­wa­nia z sili­ko­no­wą uszczel­ką. Pojem­nik 1700 ml.Średnica dol­na 14 cm, gór­na 8 cm, wyso­kość 23,5 cm (z zakręt­ką 24,5 cm).

 
 

Ide­al­na do ser­wo­wa­nia owo­co­wych czy roślin­ny­ych napo­jów, lemo­niad i soków.
Odpo­wied­nia do zim­nych i gorą­cych napojów.

 

 

Prze­my­śla­ny sys­tem nale­wa­nia = nie­rdzew­ne wiecz­ko samo się otwo­rzy pod stru­mie­niem wody.
Pla­ster­ki owo­ców czy lód zosta­ną wewnątrz.