6 szt. SILIKONOWE WIECZKA/ POKRYWKI w różnych rozmiarach

37.90 

SKU: DA30851 Kategoria:

Opis

6 szt. SILIKONOWE WIECZKA/ POKRYWKI, sześć róż­nych roz­mia­rów, trans­pa­rent­ne. Śred­ni­ca ok. 6 cm, 9 cm, 11 cm, 14 cm, 16 cm, 20 cm.

CHRONI JEDZENIE PRZED WYSUSZENIEM CZY SCZERSTWIENIEM !

6 szt. sili­ko­no­wych pokrywek/ wieczek

róż­ne roz­mia­ry dla kil­ku typów pojemników
wystar­czy nacią­gnąć na miskę, gar­nek, pojem­nik czy pudeł­ko = potra­wy są chro­nio­ne, a zawar­tość nie wysy­pie się ani nie wyleje!
nada­je się do lodów­ki, zamra­żar­ki i mikrofalówki
łatwo umy­jesz wodą oraz środ­kiem do ręcz­ne­go zmy­wa­nia naczyń

DOSKONALE UTRZYMA JEDZENIE, OWOCEWARZYWA ŚWIEŻE!

 

moż­na sto­so­wać też bez­po­śred­nio na żyw­ność, taką jak pokro­jo­na cytry­na czy  poma­rań­cza, żeby się nie zsychała

ZAMIAST FOLII SPOŻYWCZEJ!

 

BARDZO ELASTYCZNE I ROZCIĄGLIWE= łatwo dopa­su­ją się do pra­wie każ­de­go pojemnika!

 

 

zamiast jed­no­ra­zo­wych nie­eko­lo­gicz­nych folii zasto­su­jesz zmy­wal­ne sili­wiecz­ka wie­lo­krot­ne­go użytku