ZESTAW 1+1 naturalna pasta do zębów BLACK & SILVER z jonami srebra

37.90 

SKU: FC25723S Kategoria:

Opis

Pasta do zębów nie zawie­ra skład­ni­ka spie­nia­ją­ce­go SLS , SLESU, para­be­nów, tri­klo­sa­nu, chlor­hek­sy­dy­ny, sacha­ry­ny, barw­ni­ków syn­te­tycz­nych, flo­uru i kon­ser­wan­tów chemicznych.
WSZYSTKO DLA ZDROWYCH ZĘBÓWDZIĄSEŁ!

JONY SREBRA mają dzia­ła­nie dez­odo­ru­ją­ce i poma­ga­ją chro­nić oraz rege­ne­ro­wać jamę ustną.

 

DEDRA DENT pasta do zębów BLACK & SILVER XXL opa­ko­wa­nie 100 ml zawiera:

jony sre­bra
akty­ny węgiel z bambusa
ole­jek miętowy
men­tol zapew­ni dłu­go­trwa­ły świe­ży oddech
sło­dzo­na cukrem brzo­zo­wym (ksy­li­tol) i stewią

AKTYWNY WĘGIELBAMBUSA poma­ga usu­wać nie­po­żą­da­ną pig­men­ta­cję i przy regu­lar­nym dłu­go­trwa­łym sto­so­wa­niu przy­wra­ca natu­ral­ną biel oraz połysk zębów.

 

 

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU
Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE.