2 szt. Plalstikowy stoper / klin pod drzwi

15.37 

SKU: FC23681 Kategoria:

Opis

Dłu­gość 13 cm, maks. wyso­kość kli­na 2,5 cm.

 

ochron­ny pomoc­nik prze­ci nie­chcia­ne­mu zatrza­śnię­ciu drzwi
z prak­tycz­nym hakiem do powie­sze­nia, dzię­ki cze­mu nie będziesz go nigdy szukać