50 szt. Podkładki samoprzylepne, amortyzatory uderzeń drzwi i szuflad

10.49 

SKU: FC23692 Kategoria:

Opis

50 szt. samo­przy­lep­ne sili­ko­no­we pod­kład­ki, prze­zro­czy­ste, okrą­głe, śred­ni­ca 1 cm.

 

dys­kret­ny i nie­po­zor­ny odboj­nik do drzwi i szu­flad po ich nagłym zamknię­ciu. Już nigdy nie musisz się mar­twić, że nie­chcą­cy trza­śniesz drzwiami .…!
łatwa insta­la­cja – samoprzylepny!
wyko­rzy­stasz do drzwi­czek w kuch­ni i łazien­ce, do róż­nych szu­flad w domu, w szaf­kach, komo­dach i pół­kach na buty
możesz zasto­so­wać rów­nież jako pod­kład­ki pod meble