Miseczka 180 ml, z wytrzymałego plastiku

3.49 

SKU: DA94331 Kategoria:

Opis

Naczy­nia te doce­nią rów­nież mamy- kolo­ry są odpo­wied­nie wła­śnie dla dzieci!Kolorowa misecz­ka do poda­wa­nia małych prze­ką­sek, orze­chów, nasion,płatków kuku­ry­dzia­nych, chip­sów, lodów itd. …
Miska 180 ml z trwa­łe­go plastiku,wymiary: śred­ni­ca 10 cm, wyso­kość 5 cm.
Odpo­wied­nia do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamrażarki.