4 szt. Miski plastikowe 380 ml, z wytrzymałego plastiku

14.90 

SKU: DA94361 Kategoria:

Opis

Naczy­nia te doce­nią rów­nież mamy- kolo­ry są odpo­wied­nie wła­śnie dla dzie­ci! Kolo­ro­we miski wyko­rzy­stasz do poda­wa­nia małych prze­ką­sek, orze­chów, nasion, płat­ków kuku­ry­dzia­nych, chip­sów, lodów, ale tak­że sała­tek, owo­ców i warzyw…
Zestaw 4 mise­czek z trwa­łe­go pla­sti­ku, obję­tość 380 ml.Wymiary: śred­ni­ca 12 cm, wyso­kość 5,5 cm.Zielone.
Odpo­wied­nie do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamrażarki.