3 szt. Miski plastikowe 900 ml

18.90 

SKU: DA94261 Kategoria:

Opis

Pięk­ne i kolo­ro­we miski do poda­wa­nia sała­tek warzyw­nych czy owo­co­wych, zup, makaronów.Naczynia te doce­nią rów­nież mamy- kolo­ry są odpo­wied­nie wła­śnie dla dzieci!
Zestaw 3 więk­szych misek z trwa­łe­go pla­sti­ku, obję­tość 900 ml.Wymiary: śred­ni­ca 16,5 cm, wyso­kość 8 cm.Zielone.
Odpo­wied­nie do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamrażarki.