XL Klamerkownik, wieszak na ubrania

37.90 

SKU: DA83731 Kategoria:

Opis

Wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Cał­ko­wi­te wymia­ry maks.: 34 x 35 x 40 cm.
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA pod­czas susze­nia. Ide­al­ny do wie­sza­nia drob­nych czę­ści gar­de­ro­by, takich jak skar­pet­ki, bie­li­zna, pończochy.
Suszar­kę moż­na ZŁOŻYĆ na czas przechowywania.