Duobox, pojemnik na żywność

9.90 

SKU: DA83552 Kategoria:

Opis

Pojem­nik jest podzie­lo­ny na dwie czę­ści o obję­to­ściach 500 ml + 100 ml.Mniejszą okrą­głą część wewnątrz miski moż­na wyko­rzy­stać np. na owoce,warzywa, płat­ki zbo­żo­we, dres­sin­gi i sosy do sała­tek, mięs itp.Wymiary: 16,5 x 15,6 x 4,8 cm
Pudeł­ka są odpo­wied­nie na die­ty pudeł­ko­we oraz do prze­cho­wy­wa­nia czy prze­no­sze­nia żywności.
Pojem­nik jest ide­al­ny na prze­ką­ski do szko­ły, pra­cy lub na wycieczki.
Okrą­gła część wewnątrz miski może być prze­zna­czo­na np. na dres­sing itp.
Pudeł­ka nada­ją się do mikro­fa­lów­ki, zmy­war­ki i zamrażarki.