DUOBOX, 500ml + 300ml

24.29 

SKU: DA94021 Kategoria:

Opis

Pojem­nik 2 w 1, 2 sztu­ki Wnę­trze jest podzie­lo­ne na 2 czę­ści   Obję­to­ści 500 ml i 300 ml
Nada­ją się do zmy­war­ki i kuchen­ki mikro­fa­lo­wej lodów­ki i zamra­żar­ki. Wyko­na­ne z odpor­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go wymia­ry: 24,2 x 16,1 x 5,2 cm pojem­nik ide­al­ny na dru­gie śnia­da­nie jest szczel­ny, przy­sto­so­wa­ny do trans­por­tu żywności