KLIK&KLAK pojemnik na żywność, z silikonową uszczelką

10.49 

SKU: DA7936 Kategoria:

Opis

KLIK&KLAK pudeł­ko z zamy­ka­ną pokryw­ką z sili­ko­no­wą uszczel­ką dla dosko­na­łe­go zamy­ka­nia. Na wie­ku są sub­tel­ne kwiaty.

 

Pojem­nik 650 ml:

jest odpo­wied­ni do prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści, pod­grze­wa­nia, zamra­ża­nia i rozmrażania.
możesz sto­so­wać go tak­że jako prak­tycz­ne opa­ko­wa­nie na prze­ką­skę lub obiad.
nada­je się do zmy­war­ki, zamra­żar­ki i mikro­fa­lów­ki (bez pokrywki).

WODOSZCZELNYHERMETYCZNY!…”
Mak­sy­mal­na obję­tość 650 ml. Wymia­ry: 17,5 x  13 x 5,5 cm.