Trzy świecące anioły, z oświetleniem LED

197.88 

SKU: DA78683 Kategoria:

Opis

Trzy świe­cą­ce anio­ły bia­łe, lakie­ro­wa­ne, z 30 żarów­ka­mi LED. Zasi­la­ne na 3 bate­rie palusz­ki typu AA (nie są dołą­czo­ne), w tyl­nej czę­ści znaj­du­je się wyłącznik.
Mate­riał: drew­no. Wymia­ry: 30 x 9 x 46,5 cm.