Duży świąteczny dzwonek, z lśniącymi bombkami

12.11 

SKU: DA5781 Kategoria:

Opis

Dzwo­nek skła­da się z meta­lo­wej ramy wypeł­nio­nej zło­ty­mi kora­li­ka­mi o róż­nych wiel­ko­ściach. Całość w odcie­niach sre­bra, fuk­sji i fio­le­tu, wyso­kość 10,5 cm.