1 biała bombka, ozdobiona czerwonym wzorem

2.84 

SKU: DA15586 Kategoria:

Opis

1 bia­ła bomb­ka ozdo­bio­na czer­wo­nym wzo­rem, śred­ni­ca 7 cm.