Cukiernicze formy silikonowe- fashion

18.90 

SKU: DA7079 Kategoria:

Opis

Dzię­ki tym for­mom szyb­ko i łatwo stwo­rzysz róż­ne posta­cie do deko­ro­wa­nia ciast, wyro­bów­cu­kier­ni­czych i dese­rów. Sili­ko­no­we for­my cukier­ni­cze – moż­na myć w zmy­war­ce, odpor­ne­na tem­pe­ra­tu­ry od – 40 °C do + 230 °C. Nada­ją się do lodów­ki, zamra­żar­ki i kuchen­ki mikrofalowej.
Wyko­na­ne z sili­ko­nu. Wymia­ry zewnętrz­ne form: ok. 10,5 x 7,5 x 1,5 cm.