Zestaw do wykrawania marcepanu i mas na polewy 8w1

18.90 

SKU: DA7073 Kategoria:

Opis

Wyko­na­no z utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku, moż­na myć w zmywarce.Wymiary cał­ko­wi­te (mie­rzo­ne z wymien­ną koń­ców­ką): dłu­gość 15 cm, śred­ni­ca 3,3 cm.
Wyko­rzy­stasz do wykra­wa­nia i kształ­to­wa­nia cia­sta, mar­ce­pa­nu, mas na pole­wy, lukru…Łatwa i szyb­ka wymia­na końcówek.