GŁOWA MISIA Zestaw 5 szt. foremek do wykrawania

12.90 

SKU: DA7065 Kategoria:

Opis

Maks. śred­ni­ce wykra­wa­czy ok. 5,5 – 9,5 cm, wyso­kość 4 cm.Można myć w zmy­war­ce, mate­riał: utwar­dzo­ny pla­stik, mix kolorów*.
* Kom­bi­na­cja kolo­rów każ­de­go zesta­wu jest losowa.Nie musi zga­dzać się ze zdjęciem.