Zestaw narzędzi do kształtowania i artykułów do tworzenia dekoracji

10.90 

SKU: DA6585 Kategoria:

Opis

13 szt. kom­plet narzę­dzi do kształ­to­wa­nia i arty­ku­łów do stwo­rze­nia deko­ra­cji z MUFI magicz­nej pian­ko­wej  PAFTELINY.
Zestaw zawie­ra: 3 szpa­tuł­ki do mode­lo­wa­nia, 4 oczy, 1 pier­ścień, 2 nity z oczkiem do zawie­sze­nia, 1 bre­lo­czek do klu­czy z łań­cusz­kiem, 1 kół­ko do klu­czy, 1 sznu­rek z karabińczykiem.