Podgarnkownik /kosz na owoce 2w1

75.90 

SKU: DA6448 Kategoria:

Opis

Wyko­na­ny z sili­ko­nu wzmoc­nio­ne­go meta­lem. Moż­na myć w zmy­war­ce. Śred­ni­ca roz­ło­żo­ne­go ok. 29 cm.
Pod­garn­kow­nik moż­na wygiąć, aby stwo­rzyć ory­gi­nal­ny kosz na owoce.