Silikonowy woreczek do ozdabiania + 5 końcówek, PROFI-CREAM

37.90 

SKU: DA6257 Kategoria:

Opis

Sili­ko­no­wy zestaw do ozda­bia­nia zawie­ra solid­ny sili­ko­no­wy wore­czek wie­lo­krot­ne­go użyt­ku+ 5 róż­nych koń­có­wek z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Odpo­wied­nie do zmy­war­ki = duża zaleta.
Wymia­ry worecz­ka: 40 x 20 cm, dłu­gość koń­có­wek: 4,5 cm.
UWAGA! Pod­czas deko­ro­wa­nia NAJPIERW włóż/ wsuń DO ŚRODKA sili­ko­no­we­go wor­ka­wy­bra­ny ozdob­ny DZIÓBEK/ KOŃCÓWKĘ, a dopie­ro potem wypeł­nij go kremem.Ozdobna dysza/ wylew­ka w tym przy­pad­ku NIE JEST MONTOWANA od zewnątrz, ale od wnę­trza woreczka.