XL szeroka łopatka / szpatułka dla cukierników i piekarzy

37.90 

SKU: DA26841 Kategoria:

Opis

XL sze­ro­ka łopatka/szpatułka do pie­cze­nia i goto­wa­nia, ze sta­li nie­rdzew­nej, uchwyt z wytrzy­ma­łe­go plastiku.Wymiary cał­ko­wi­te 20 x 24,5 x 3,5 cm, powierzch­nia zbie­ra­ją­ca ok. 20 x 20 cm. 

XL SZEROKA ŁOPATKA/SZPATUŁKA

Napraw­dę sze­ro­ka 20 cm (!)
wyko­rzy­stasz ją pod­czas pie­cze­nia i gotowania
łatwo prze­mie­ścisz upie­czo­ne cia­sto, dużą ilość cia­stek i babe­czek z blaszki
wygod­nie prze­nie­siesz pokro­jo­ne warzy­wa na patelnię.