Regulowana piekarnicza i cukiernicza forma, nierdzewna

31.89 

SKU: DA26873 Kategoria:

Opis

Regu­lo­wa­na oką­gła for­ma L ze sta­li nie­rdzew­nej z zazna­czo­ną miar­ką śred­ni­cy. Zmien­ne usta­wie­nie śred­ni­cy 16–28 cm, głę­bo­kość 8,5 cm.

Regu­lo­wa­ną okrą­głą for­mę łatwo dopa­su­jesz do wyma­ga­ne­go roz­mia­ru. Ide­al­na do wie­lo­po­zio­mo­wych tortów.