3 szt. pudełko na żywność GREENBOX 650 ml, z odpornego plastiku

14.90 

SKU: DA59681 Kategoria:

Opis

Gre­en­box 3 szt., obję­tość 650 ml, 16 x 12 x 5 cm.

 

 

Wyko­rzy­stasz je do nosze­nia prze­ką­sek do pra­cy i do prze­cho­wy­wa­nia drob­nej żywności.
nada­ją się do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej i zamrażarki.

 

Nasza WSKAZÓWKA: przy­go­tuj sobie wcze­śniej do lodów­ki prze­ką­skę do pra­cy, póź­niej wystar­czy ją wziąć i jeść. 

 

 

Pojem­ni­ki moż­na prze­cho­wy­wać jeden w dru­gim = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PRZY SKŁADOWANIU