2 szt. pudełko na żywność GREENBOX 1300 ml, z odpornego plastiku

13.74 

SKU: DA59691 Kategoria:

Opis

Gre­en­box 2 szt., obję­tość 1300 ml, 19 x 15 x 6,5 cm.

 

 

Wyko­rzy­stasz je do nosze­nia prze­ką­sek do pra­cy i do prze­cho­wy­wa­nia drob­nej żywności.
nada­ją się do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej i zamrażarki.

 

Nasza WSKAZÓWKA: przy­go­tuj sobie wcze­śniej do lodów­ki prze­ką­skę do pra­cy, póź­niej wystar­czy ją wziąć i jeść. 

 

 

Pojem­ni­ki moż­na prze­cho­wy­wać jeden w dru­gim = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PRZY SKŁADOWANIU