4w1 deska do krojenia z powłoką rozmrażającą, ostrzałką i mini-tarką

61.71 

SKU: DA38671 Kategoria:

Opis

4w1 deska do kro­je­nia z powło­ką do roz­mra­ża­nia, ostrzał­ką i mini-tar­ką to nie­zwy­kle funk­cjo­nal­ne narzę­dzie kuchen­ne, któ­re uła­twia wie­le codzien­nych zadań kulinarnych.