24 szt. artystycznych kred najwyższej jakości, suche pastele pyłkowe

46.90 

SKU: DA32851 Kategoria:

Opis

24 szt. zestaw arty­stycz­nych kred naj­wyż­szej jako­ści, suche paste­le pył­ko­we, kwa­dra­to­we. Wymia­ry kre­dy ok. 10 x 10 mm, dłu­gość 6,5 cm.

 

 

suche paste­le pył­ko­we czwo­ro­kąt­ne­go kształtu
moż­na łatwo cie­nio­wać i rozmazywać

 

Kre­dy da się pięk­nie cie­nio­wać, roz­ma­zy­wać oraz mie­szać i powsta­ją tak ory­gi­nal­ne rysunki.