ZESTAW 12 odcieni dekoracyjnych farb DO SZKŁA, 4 pędzle i 1 paleta

39.75 

SKU: DA32842 Kategoria:

Opis

12 odcie­ni far­bek deko­ra­cyj­nych do szkła (lek­ko prze­zro­czy­ste, szyb­ko schną­ce), na bazie wody, 4 pędz­le róż­nej wiel­ko­ści i 1 pla­sti­ko­wa pale­ta do mie­sza­nia kolo­rów. Wymia­ry: pojem­ność jed­nej far­by 12 ml, dłu­gość pędzel­ków 17 cm, 19,5 cm, 21 cm i 22,5 cm, śred­ni­ca pale­ty 14 cm. Opa­ko­wa­nie 27 x 2,5 x 18 cm.

Stwórz wła­sne sty­lo­we deko­ra­cje na szkle, por­ce­la­nie, kamie­niu, pla­sti­ku i metalu.

 

far­by po wyschnię­ciu two­rzą lśnią­cy efekt
na bazie wod­nej – roz­cień­czal­ne wodą

INTENSYWNE KOLOROWE TONY
Nama­luj swój motyw na wazo­ny, kamie­nie, deko­ra­cje por­ce­la­no­we czy meta­lo­we, doniczki…