Organizer kosmetyczny BEAUTY z odpornego plastiku

46.26 

SKU: DA32351 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer kosme­tycz­ny BEAUTY z odpor­ne­go pla­sti­ku, 7 róż­nych prze­gró­dek i 2 wyj­mo­wa­ne szufladki.Wymiary: 28 x 17 x 12 cm.

 

Per­fek­cyj­ny do prze­cho­wy­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia szmi­nek, lakie­rów do paznok­ci, flu­idu, różu, tuszów do rzęs, kre­dek, pędz­li, ale tak­że naszyj­ni­ków, pier­ścion­ków, bran­so­le­tek, a nawet spi­nek, grze­bie­ni oraz innych dro­bia­zgów w domu.
Możesz go mieć w łazien­ce lub gdzie­kol­wiek indziej i mieć swo­je rze­czy przej­rzy­ście w zasię­gu wzroku.
7 róż­nej wiel­ko­ści prze­gró­dek, 2 wyj­mo­wa­ne szufladki.