Zestaw 1+1 nić dentystyczna 30 metrów + 30 szt. wykałaczek do zębów

29.79 

SKU: DA31681S Kategoria:

Opis

ZESTAW 1+1 zawie­ra 30 metrów nici den­ty­stycz­nej z włók­na bam­bu­so­we­go + 30 szt. wyka­ła­czek do zębów z nicią.

Nić den­ty­stycz­na 30 metrów:

z włók­na bam­bu­so­we­go z zawar­to­ścią węgla bam­bu­so­we­go i łagod­nym posma­kiem mentolu
zwój 30 metrów
w szkla­nej butel­ce z meta­lo­wym wiecz­kiem z ostrzem do deli­kat­ne­go odci­na­nia potrzeb­nej czę­ści nici

 

Wyka­łacz­ka den­ty­stycz­na z kuku­ry­dzy z nicią

część sta­ła wyko­na­na z kuku­ry­dzy, 100 % kompostowalne
pro­ste sto­so­wa­nie, per­fek­cyj­na dla tych, któ­rzy nie radzą sobie z czysz­cze­niem nicią dentystyczną
w opa­ko­wa­niu 30 szt.