30 m nić dentystyczna z włókna bambusowego

18.90 

SKU: DA31681 Kategoria:

Opis

30 m nić den­ty­stycz­na z włók­na bam­bu­so­we­go z zawar­to­ścią aktyw­ne­go węgla bam­bu­so­we­go i deli­kat­ną nutą men­to­lu, w szkla­nej bute­lecz­ce z meta­lo­wym wiecz­kiem oraz małym ostrzem do odci­na­nia. Wymia­ry butel­ki: wyso­kość 15 cm.

100% NATURALNA!Nie pęka mię­dzy zęba­mi, nie wyda­je nie­przy­jem­nych dźwięków.

 

z włók­na bam­bu­so­we­go z zawar­to­ścią węgla bam­bu­so­we­go i łagod­nym posma­kiem mentolu
zwój 30 metrów
w szkla­nej butel­ce z meta­lo­wym wiecz­kiem z ostrzem do deli­kat­ne­go odci­na­nia potrzeb­nej czę­ści nici