30 szt. wykałaczka dentystyczna z kukurydzy z nicią

18.90 

SKU: DA31691 Kategoria:

Opis

30 szt. wyka­łacz­ka den­ty­stycz­na z nicią, część sta­ła wyko­na­na z kuku­ry­dzy, kompostowalna.Długość jed­nej 7,5 cm (dłu­gość nici 1,5 cm).

STAŁY ELEMENT WYKONANY JEST Z KUKURYDZYJEST 100% KOMPOSTOWALNY!

 

Łatwe sto­so­wa­nie, per­fek­cyj­na dla tych, któ­rzy nie radzą sobie z czysz­cze­niem nicią dentystyczną.