2w1 dwupiętrowe „DOŻYWOTNINE“ nierdzewne pudełko na żywność

75.90 

SKU: DA30752 Kategoria:

Opis

2w1 dwu­pię­tro­we „DOŻYWOTNIE“ cał­ko­wi­cie nie­rdzew­ne pudeł­ko na żyw­ność 450 ml + 550 ml, zamy­ka­nie na dwa klip­sy i zaczep. Wymia­ry: 17 x 13,5 x 7 cm (z uchwy­tem 8 cm).

PONOWNEGO UŻYTKU = OSZCZĘDZA NATURĘ!

 

wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej
nie­rdzew­ka nie uwal­nia sub­stan­cji nie­po­żą­da­nych i nie pochła­nia zapa­chu z jedzenia
wyko­rzy­stasz na prze­ką­ski i obia­dy do szko­ły oraz pra­cy, na urlo­py i wycieczki
skła­da­ny uchwyt dla moż­li­we­go pod­grze­wa­nia i wygod­ne­go przenoszenia

WYSOCE ODPORNYNIEZBIJALNY!

 

prak­tycz­ny kła­da­ny uchwyt dla moż­li­we­go pod­grze­wa­nia i wygod­ne­go przenoszenia