DOŻYWOTNI“ nierdzewny pojemnik z silikonową uszczelką i przegrodą

112.99 

SKU: DA30751 Kategoria:

Opis

DOŻYWOTNI“ cał­ko­wi­cie wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej pojem­nik na żyw­no­śćz sili­ko­no­wą uszczel­ką i zamy­ka­ny­mi klam­ra­mi, wewnątrz z wyj­mo­wa­ną prze­gro­dą dzielącą.Wymiary: 21 x 16 x 6 cm.

PONOWNEGO UŻYTKU = OSZCZĘDZA NATURĘ!

 

wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej
nie­rdzew­ka nie uwal­nia sub­stan­cji nie­po­żą­da­nych i nie pochła­nia zapa­chu z jedzenia
wyko­rzy­stasz na prze­ką­ski i obia­dy do szko­ły oraz pra­cy, na urlo­py i wycieczki
dzię­ki sili­ko­no­we­mu uszczel­nie­niu i dwóm klam­rom zawar­tość będzie bez­piecz­na = nie otwo­rzy się i nie wysypie!

WYSOCE ODPORNYNIEZBIJALNY!