DWUPIĘTROWY BUTOSTOS, stojak na buty z wysokiej jakości odpornego plastiku

14.90 

SKU: DA27331 Kategoria:

Opis

DWUPIĘTROWY BUTOSTOS, sto­jak na buty z wyso­kiej jako­ści odpor­ne­go plastiku,górna część z anty­po­śli­zgo­wym wykoń­cze­niem. Wymia­ry: 26 x 25 x 15 cm.

DWUPIĘTROWY BUTOSTOS = WIĘCEJ MIEJSCA NA BUTY!

Nigdy wię­cej poroz­rzu­ca­nych butów!

upo­rząd­kuj szaf­kę z buta­mi i nagle odkry­jesz, ile miej­sca zaosz­czę­dzisz oraz będziesz mieć pięk­nie wyrów­na­ne buty

 

moż­na go sto­so­wać też samo­dziel­nie na pod­ło­dze dla przej­rzy­ste­go uło­że­nia butów