SZTAPLOWANY BUTOSTOS stojak/ regał na buty z mocnego odpornego plastiku

27.90 

SKU: DA26522 Kategoria:

Opis

SZTAPLOWANY BUTOSTOS stojak/regał na buty z moc­ne­go, odpor­ne­go plastiku.Wymiary jed­ne­go: 22 x 18,5 x 25 cm.

 

Nigdy wię­cej poroz­rzu­ca­nych butów!

stwo­rzysz szaf­kę na buty o dowol­nym kształ­cie i wyso­ko­ści według swo­ich potrzeb
moż­na ukła­dać pozio­mo i pio­no­wo dzię­ki dol­nym i bocz­nym zapadkom

MOŻESZ STWORZYĆ ŚCIANĘ O DOWOLNEJ WIELKOŚCI!

 

prak­tycz­ny otwór na obca­sy, wyko­rzy­stasz też na klap­ki i kapcie