PRZEGUBOŚCIĄGACZKA ściągaczka do podłogi

37.90 

SKU: DA26582 Kategoria:

Opis

Ścią­gacz­ka do pod­ło­gi, prak­tycz­ne prze­chy­la­nie na boki.Połączenie pla­sti­ku, pian­ko­wej ścią­gacz­ki i meta­lo­we­go kija.Wymiary: 33 x 3 x 16 cm, dłu­gość z uchwy­tem ok. 130 cm.

 

Nada­je się do sprzą­ta­nia łazien­ki, kuch­ni, kory­ta­rza, tara­su, bal­ko­nu, sau­ny, base­nu, kabin prysz­ni­co­wych itd.
Do łatwe­go ście­ra­na wody z twar­dych pod­łóg, okien i szyb w domu.

 

 

obro­to­wy prze­gub 360°
sze­ro­kość powierzch­ni zbie­ra­ją­cej 33 cm (!!!)
prak­ty­cza pętel­ka do zawieszenia