Narożny regał / półka

30.81 

SKU: DA26511 Kategoria:

Opis

NAROŻNY REGAŁ/PÓŁKA, wyko­na­no z moc­ne­go pla­sti­ku, wymia­ry: 26 x 15 x 34,5 cm.

 

wyko­rzy­stasz do upo­rząd­ko­wa­nia rze­czy w kuch­ni i łazience
moż­na sto­so­wać rów­nież wewnątrz spi­żar­ni, kuchen­nych i łazien­ko­wych sza­fek do upo­rząd­ko­wa­nia rzeczy
dzię­ki otwo­rom odpły­wo­wym wyko­rzy­stasz w łazien­ce bez­po­śred­nio na wan­nę czy do kabi­ny prysz­ni­co­wej na szam­po­ny, mydła, żele pod prysznic