Stojak/ociekacz na przybory kuchenne i sztućce z rynną

15.37 

SKU: DA26491 Kategoria:

Opis

Stojak/ociekacz na przy­bo­ry kuchen­ne i sztuć­ce, wyko­na­no z moc­ne­go, trwa­łe­go plastiku.Wymiary: 16 x 8,5 x 18 cm.

 

wyko­rzy­stasz jako sto­jak lub ocie­kacz na sztuć­ce i przy­bo­ry kuchenne
od spodu obro­to­wy kanał spu­sto­wy (moż­na ukryć w razie potrze­by), dzię­ki inie­mu woda spły­wa do zlewu