Składana drewniana szopka

46.26 

SKU: DA25821 Kategoria:

Opis

Skła­da­na drew­nia­na szop­ka. Czę­ści są wstęp­nie wytło­czo­ne, szop­kę mon­tu­je się bez uży­cia kleju.Wymiary: zmon­to­wa­nej 35 x 5 x 20 cm, nie­zmon­to­wa­nej (drew­nia­na pły­ta) 45 x 30 cm.
Dostar­cza­my niezłożoną!