CUBE lampa stołowa 42 cm, miętowa

27.90 

SKU: FC83511 Kategoria:

Opis

Lam­pa CUBE jest przy­sto­so­wa­na do żarów­ki typu E14 o pobo­rze mocy maks. 40W.Maks. wymia­ry lam­py wraz z klo­szem: wyso­kość 42 cm x 17 x 17 cm, wyso­kość klo­sza: 20 cm.
Pod­sta­wa cera­micz­na posia­da spe­cjal­ną celo­wo spę­ka­ną glazurę,dzięki cze­mu uzy­ska­ny jest efekt antyku.
Nada­je się do oświe­tle­nia wnę­trza salo­nu, sypial­ni, przed­po­ko­ju i innych pokoi w Two­im domu.
Uzu­peł­nia kolek­cję BALI CERAMICS.