NOGOSZCZOTKA szczotka do czyszczenia stóp, z przyssawkami

46.26 

SKU: DA22881 Kategoria:

Opis

NOGOSZCZOTKAPRZYSSAWKAMI, czysz­czą­ca szczot­ka do stóp z gru­bym włosiem,od spodu spe­cjal­ne przy­ssaw­ki dla bez­piecz­ne­go moco­wa­nia w bro­dzi­ku czy wannie,prakytyczna pętel­ka do zawieszenia.
 

 

Deli­kat­nie usu­nie mar­twy naskó­rek z Two­ich stóp i pozo­sta­wi je dosko­na­le gładkie.
Przy­jem­nie odświe­ża­ją­cy masaż każ­de­go dnia.
Przy­nie­sie ulgę zmę­czo­nym stopom.
Regu­lar­nym masa­żem stóp zapew­nisz sobie zdro­we krą­że­nie krwi.
Zawsze per­fek­cyj­nie czy­ste stopy.
Świet­ny pomoc­nik na lato, gdy wie­le ludzi cho­dzi boso!
Nada­je się na basen i bez­po­śred­nio do basenu!

Łatwe użyt­ko­wa­nie bez pochy­la­nia! Doce­nią rów­nież oso­by starsze…”
Mate­riał: połą­cze­nie TPR = guma ter­mo­pla­stycz­na PP = polipropylen.Wymiary: 35 x 5,5 x 23,5 cm, roz­miar powierzch­ni ścier­nejj: 13,5 x 15,5 cm, dłu­gość wło­sia ok. 3 cm.
Szczot­ka do stóp, gdy nie możesz się schylać.