Pojemnik na żywność, z zielonym wiekiem

19.75 

SKU: DA21341 Kategoria:

Opis

Pojem­nik na żyw­ność wyko­na­ny z prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ku, z zie­lo­nym wie­kiem, w pokry­wie obro­to­wy otwór, po bokach szcze­li­ny dla łatwe­go chwy­tu. Nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki, lodów­ki i zamrażarki.
Obję­tość 1700 ml, 14,5 x 9 x 21,5 cm.